Shimon Finkelstein
Thoughts ( Decision time)
$900
31.5W x 47.0H x 1.5D inches
Shimon Finkelstein
Thoughts (completion)
$750
31.5W x 47.0H x 1.47D inches
Shimon Finkelstein
Our life story ( Samurai)
$1,200
31.5W x 47.0H x 1.5D inches
Shimon Finkelstein
Of the wall( Tales)
$1,250
31.5W x 47.0H x 1.5D inches
Shimon Finkelstein
Thoughts (Searching for advise)
$750
31.5W x 47.0H x 1.5D inches
Shimon Finkelstein
Thoughts ( Hunter and hunted)
$1,250
31.5W x 47.0H x 1.5D inches
Shimon Finkelstein
Our life story (Dream on)
$1,500
31.5W x 47.0H x 1.5D inches
Shimon Finkelstein
Our life story (always on his mind)
$1,250
31.5W x 47.0H x 1.47D inches
Leni Smoragdova
poitpew\ Figures collection: the war version - {$M}
$2,000
88.0W x 100.0H x 4.0D cm
Shimon Finkelstein
Thoughts (The voice inside)
$750
31.5W x 47.0H x 1.47D inches